Vývoj softvéru na mieru

 • Nechať si vyvinúť softvér na mieru je v mnohých prípadoch oveľa efektívnejšie ako sa trápiť s "krabicovým" softvérom, ktorý nezodpovedá skutočným procesom v organizácii.
 • Našou hlavnou doménou je vývoj intranetových a Internetových portálov pre platformy Microsoft .NET a JAVA.
 • Softvér vyvíjame na základe požiadaviek zákazníka. 
 • Dodaný softvér sa stáva majetkom zákazníka. Môže s ním ďalej narábať podľa vlastného uváženia a potrieb.
 • Vývojový cyklus softvéru môže prebiehať klasickým waterfall spôsobom alebo agilnými metódami.
 • Ak je to potrebné, môžeme sa podieľať aj na projektovom manažmente u zákazníka. Manažment projektu sa môže riadiť  podľa metodiky PRINCE2, PMI, SCRUM a pod.
 • Využitie našich služieb je možné aj pri upravovaní, aktualizácii a rozširovaní existujúcich softvérových systémov ak k nim existuje dostatočná dokumentácia.

VYVÍJAME SOFTVÉR PRE NASLEDUJÚCE PLATFORMY

Microsoft . NET

 • Vývoj web a desktop aplikácii na platforme Microsoft .NET

JAVA

 • Vývoj web a desktop aplikácii na platforme JAVA

Mobilné aplikácie

 • Vývoj mobilných aplikácii Android/iOS

Databázy

 • Databázové systémy Oracle a MS SQL

Prečo spolupracovať s nami?

 • Kvalita dodávaného softvéru je u nás na prvom mieste.
 • Dávame dôraz na komunikáciu so zákazníkom a snažíme sa vo všetkom prispôsobiť požiadavkám a možnostiam zákazníka.
 • Využívame moderné ale zároveň overené technológie a nástroje na vývoj.
 • Vývojové kapacity máme alokované v Bratislave aj v Košiciach.
 • Naše výsledky na významných projektoch riešených v rámci Slovenska sú dôkazom našich kompetencií a schopností úspešne dodávať softvér aj v náročnom prostredí.

ÚSPEŠNE SME SA SPOLUPODIEĽALI NA PROJEKTOCH