Kurzy

Špecializujeme sa na kurzy v oblasti projektového manažmentu. Realizujeme firemné alebo individuálne kurzy. Kurz môže byť zameraný na univerzálne metódy projektového manažmentu alebo na riadenie IT projektov alebo na prípravu na certifikáciu. Obsah a rozsah každého firemného alebo individuálneho kurzu prispôsobujeme potrebám a požiadavkám zákazníka.

Kurzy projektového manažmentu

Projektový manažment

Kurzy sú orientované na univerzálne metodiky a nástroje použiteľné na riadenie akýchkoľvek projektov. Obsah kurzu môže byť zostavený pre začiatočníkov alebo pre pokročilých. Dĺžka kurzu môže byť v rozsahu 1 - 4 dni. Cieľom kurzov je, aby účastníci zvládli niektoré z osvedčených metód projektového manažmentu a dokázali pomocou nich riadiť svoje projekty efektívnejšie ako doteraz.

 

Riadenie IT projektov

Kurzy sú špeciálne zamerané na riadenie IT projektov. Dĺžka kurzu býva v rozsahu 2 - 3 dni. Účastníci získajú informácie a zručnosti potrebné pre úspešné riadenie IT projektov. Jednotlivé témy sa precvičujú na príkladoch z praxe. Cieľom kurzov je, aby účastníci dokázali pomocou metód projektového manažmentu dostať pod lepšiu kontrolu IT projekty, ktoré patria z hľadiska nárokov na riadenie k najnáročnejším.

 

Príprava projektových manažérov na certifikáciu IPMA

Pre záujemcov o certifikáciu podľa štandardov IPMA ponúkame prípravné kurzy. Kurzy vedú skúsení odborníci s osobnými skúsenosťami s procesom certifikácie. Samotný proces certifikácie zastrešuje Spoločnosť pre projektové riadenie.

 

Individuálne štúdium

Vzhľadom na to, že mnohým manažérom nevyhovuje vzdelávanie formu návštevy kurzu, ponúkame alternatívnu možnosť a to individuálne štúdium. V tomto prípade sa dohodne, po konzultácii medzi lektorom a účastníkom, individuálny obsah školenia. Vyberie sa vhodná študijná literatúra a stanoví sa program. Vzdelávanie prebieha formou konzultácii s lektorom a samoštúdia. Kurz je možné rozplánovať podľa požiadaviek účastníka.

Nechajte si vypracovať ponuku

Ak uvažujete o firemnom alebo individuálnom kurze v oblasti projektového manažmentu nechajte si u nás vypracovať ponuku.

Zmapujeme Vaše potreby a požiadavky a navrhneme obsah a rozsah kurzu tak, aby ste z neho mali maximálny prínos.