Ponúkame IT odborníkov pre nasledújuce pozície

Programátor

  • Implementácia aplikačného softvéru pre platformy Microsoft .NET a JAVA.

 Analytik

  • Analýzy a návrhy aplikačného softvéru a programových systémov pomocou jazyka UML a využitím podporného nástroja Enterprise Architect.

 Projektový manažér

  • Riadenie IT projektov podľa štandardu PRINCE2.

Harmonogramár

  • Vytvorenie a správa harmonogramov rozsiahlych projektov pomocou Microsoft Project.

Formy spolupráce

  • Na diaľku - kontrahovaný odborník spolupracuje na diaľku s využitím moderných prostriedkov elektronickej komunikácie. Podľa potreby sa môže zúčastňovať porád u zákazníka.
  • Na mieste - kontrahovaný odborník sa zapojí do práce projektového tímu priamo u zákazníka.

Výhody spolupráce s nami

  • Vysoká úroveň poskytovaných odborníkov. Poskytovaní odborníci boli overení a preukázali svoje schopnosti na viacerých projektoch.
  • Garancia zastupiteľnosti - ak daný človek z nejakých dôvodov nemôže pokračovať v práci, poskytneme adekvátnu náhradu.
  • Podpora - kontrahovanému človeku poskytujeme odbornú a kapacitnú podporu ak je to potrebné. Táto podpora slúži na zvládnutie neočakávaných alebo krízových situácii na projekte.