Harmonogramy

Harmonogram projektu je jedným z najdôležitejších nástrojov riadenia každého projektu. Definuje úlohy a  termíny,  ktoré je potrebné splniť, aby sa dosiahli ciele projektu. Umožňuje jasne definovať zodpovednosť a kontrolovať progres. Harmonogram môže slúžiť podobne ako "navigácia" počas celej realizácie projektu. Určuje "cestu", signalizuje odchýlky a pomáha dosiahnuť cieľ aj keď sa vyskytnú prekážky a problémy.

Naše služby v oblasti harmonogramov projektov

Tvorba harmonogramu projektu

 • Tvorba rámcových harmonogramov na základe dostupných informácii a požiadaviek
 • Tvorba realizačných harmonogramov projektov podľa projektovej dokumentácie 
 • Harmonogram vytvoríme pomocou dohodnutého nástroja napr. Microsoft Project.

  

Vypracujeme pre Vás harmonogram Vášho projektu

Aktualizácia harmonogramu projektu

 • Aktualizácia harmonogramu na základe pravidelnej kontroly počas celej realizácie projektu.
 • Pravidelná distribúcia aktuálnych informácii o úlohách a termínoch všetkým účastníkom projektu

 

 

Budeme pre Vás udržiavať aktuálny harmonogram počas celého projektu

Tvorba správ o plnení harmonogramu

 • Pravidelná tvorba správ o stave plnenia harmonogramu projektu.
 • Identifikácia odchýlok, analýza ich príčin.
 • Priebežný odhad skutočného termínu ukončenia projektu.

 

 

Budeme Vám poskytovať najdôležitejšie informácie potrebné pre manažment projektu

Formy spolupráce

 • Jednorazové vypracovanie harmonogramu na základe dodaných podkladov.
 • Poskytnutie správcu harmonogramu do projektového tímu počas celej realizácie projektu.
 • Správa harmonogramu v dohodnutom rozsahu podľa potrieb projektu.

Prínosy našich služieb zákazníkom

 • Pomáhame našim zákazníkom, pomocou harmonogramu, lepšie naplánovať a zorganizovať práce na projekte.
 • Poskytujeme včasné informácie manažmentu o časových sklzoch na projekte, čo umožňuje včas prijímať nápravné opatrenia a eliminovať sklzy.
 • Zlepšujeme informovanosť o aktuálnych úlohách a termínoch. 
 • Využitie našich služieb výrazne znižuje riziko nesplnenia termínu projektu.

ZABEZPEČOVALI SME HARMONOGRAMY NA NASLEDUJÚCICH PROJEKTOCH

OCG

 • Výstavba technológie pre odsírenie surového koksárenského plynu pre U.S. Steel Košice

Mini Meltshop

 • Výstavba oceliarne a valcovne v Strážskom.

Boiler K7

 • Výstavba kotla K7 pre pre U.S. Steel Košice.